Lada Stoligvo

psihiatre ar Eiropas Psihoterapeita Sertifikātu (ECP)

По-русски

Ar ko nodarbojas ārsts-psihiatrs

Psihiatrs ir erudīts speciālists ar profesionālu apmācību medicīnas nozarē, ar augstām morālām un garīgām vērtībām, kas papildus ir apguvis un labi orientējas psiholoģijā, filozofijā un teoloģijā, spējīgs konsultēt un sniegt morāli - ētisku atbalstu ne tikai slimiem, bet arī veseliem cilvēkiem, kas nonākuši krīzes vai sarežģītās psihotraumējošās dzīves situācijās.
Ārsts – psihiatrs nodarbojas ar psihisku traucējumu ārstēšanu. Mūsdienu psihiatram labi jāzina ne tikai psihisko traucējumu klīniskās izpausmes, bet obligāti jāpārzina psihisko traucējumu somatisko un neiroloģisko izpausmju specifika, kā arī jāorientējas un jāmāk pielietot dažādas aktuālas psihoterapijas metodes un elementus.

Mūsdienu psihiatra arsenālā ir daudz medikamentu – neiroleptiķi (antipsihotiķi), antidepresanti, trankvilizatori, nootropās grupas līdzekļi un citi preparāti. Psihiatram jāprot izvēlēties ne tikai konsultējamam pacientam vai klientam piemērotus un nepieciešamus tikai šīm konkrētajam indivīdam medikamentus, bet arī adekvātus un individuālus psihoterapijas elementus.

Psihoterapija atrodas medicīnas, psiholoģijas, psihiatrijas, pedagoģijas, sociālās zinātnes un psihofarmakoloģijas saskares zonā, un pēc būtības apvieno visas šīs disciplīnas. Tāpēc, lai sagatavotu psihoterapijas jomā kompetentu speciālistu, papildus pamatspecialitātei (piemēram, ārsts vai psihologs) ir nepieciešana ilgstoša specializēta papildizglītība vienā no atzītiem psihoterapijas virzieniem.

Pastāv daudz psihoterapijas metožu un tehniku, tomēr tās visas iespējams sagrupēt trīs pamatvirzienos: psihodinamiskā psihoterapija, uzvedības (kognitīvi-biheivioralais virziens) un eksistenciāli-humānistiskā psihoterapija.

Psihoterapeitisko konsultēšanu parasti veic profesionāli sagatavots speciālists (augstākā pamatizglītība plus psihoterapeitiskā profesionālā izglītība), veidojot ar klientu dziļu personīgu kontaktu (apspriežot, sarunājoties ar klientu par pagātnes un tagadnes aktuālām tēmām un jautājumiem), kā arī, ja to pieprasa klienta problemātika, izmantojot dažādas kognitīvas, uzvedības un citas metodes.